SQ8S02 冰川深灰

表面闪亮、通透实现“肌纹一体”的视觉效果
让空间充满轻奢的观感,回归朴实无华的简约格调产品规格PRODUCT
SPECIFICATIONS
产品名称:Glacier冰川深灰                                                                      尺寸:800x800mm                                                                      产品工艺:亮面                                                                      适用风格:现代、欧式、极简风格
产品样式PRODUCT
Style