SQ12S02 阿拉斯加深灰
将壮阔的山脉纹理融入肌理,返璞归真
呈现山川河流的独特美,源于自然的和谐演绎
产品规格PRODUCT
SPECIFICATIONS
产品名称:Alaska阿拉斯加深灰                                                                      尺寸:600x1200mm                                                                      产品工艺:亮面                                                                      适用风格:现代、欧式、极简风格
产品样式PRODUCT
Style