SQXY7501 希腊浅灰
远看淳朴诱人,近看微妙细腻,时尚无界、舒适有度
纵享简约、灵动的别致享受
产品规格PRODUCT
SPECIFICATIONS
产品名称:Greece希腊浅灰                                                                      尺寸:750x1500mm                                                                      产品工艺:哑面                                                                      适用风格:现代、极简风格
产品样式PRODUCT
Style